Contactblad voor onze gemeente


Het Kerkblad van de Protestantse Gemeente Vledder-Nijensleek e.o. verschijnt 10 keer per jaar.
Het blad verschijnt in de week voor de eerste zondag van de maanden februari t/m november, met uitzondering van de maand augustus (het nummer van juli/augustus is een gecombineerde uitgave). De tweede uitzondering is het nummer van Kerst/januari, dit verschijnt in de week voor vierde advent (het november/decembernummer loopt dan t/m vierde advent).

De eindredacteur van het Kerkblad is Peter van Suijlekom.
Het redactieadres voor het inleveren van uw kopij is: kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com (bijlagen s.v.p. in Word).

De data voor het inleveren van de kopij zijn voor 2022:
- 22 augustus voor het septembernummer
- 19 september voor het oktobernummer
- 24 oktober voor het november/decembernummer (loopt t/m 4e advent)
- 5 december voor het nummer van Kerst 2022/januari 2023Klik op de afbeelding voor het actuele Kerkblad.
terug

Actueel

Komende kerkdiensten
Nijensleek
14-8-2022
10.00 uur
Ds. V. Top
Geen uitzending

Vledder
14-8-2022
10.00 uur
Ds. P.K. Pit

Dienst mee kijken
Dorpskerk geopend tijdens Vleddermarkt
Dinsdag 16 augustus van 12.00-18.00 uur
voor meer info klik hier

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 7 september om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 13 september om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 5 oktober om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 11 oktober om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 2 november om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 8 november om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 7 december om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 13 december om 10.00 uur